Thứ Năm, 7 tháng 10, 2021

QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA
 ❤️ QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA


🙏 Quả thế, một khi không còn phân biệt thiện ác nữa… con người đánh mất sức mạnh luân lý và tinh thần vốn là điều rất cần thiết để phát triển toàn diện con người. Chúng ta hãy khôn ngoan cậy dựa vào ơn Chúa để nhận ra đâu là ý Chúa, đâu là thói trá hình của ma quỷ mà có thái độ sống tích cực hơn.

✅ Qúy vị xem thêm chi tiết link sau:

🔴 Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên - B

#gxphuhoa
👉 https://gxphuhoa.org/thu-sau-tuan-xxvii-thuong-nien-quyen-nang-cua-chua/
👉 https://www.facebook.com/gxphuhoa